Tänk på att alltid använda skyddsglasögon vid rotoborstning. Bra skyddsglasögon finner ni under Skydd vid vallning