ULTRA MASTER POWER – EVO LINE

En vidareutveckling av Master Power professionella serie med ytterligare förbättrad prestanda och resultat. ULTRA LINE har högre fluorinnehåll än EVO LINE.

En 10g räcker till 30-40 par skidor och således räcker en 20g till det dubbla! Räkna kostnad/par och jämför med annan traditionell glidvalla.

Totalsumma:
    Till kassan