IN-,  OCH UTLÄMNING:

Inlämning av skidor helgfria måndagar kl. 16 - 18. Skidorna hämtas sedan veckan efter på måndag kl. 16-18.

Eventuella ändringar informeras om på hemsidan eller direkt till kunden via mail.

 

UPPHÄMTNING:

Upphämtning av större antal skidor kan se inom rimligt avstånd från Karlskoga efter övenermskommelse.

Kontakta oss för att göra upp om detta är möjligt.

 

SKICKAS:

Om skidorna skickas till oss är det viktigt att de emballeras väl för att undvika skador under transporten.

(Se anvisningar från transportbolaget.)

Skidorna skickas tillbaka förpackade på samma sätt och i samma material som vi mottog dom i.

Det är den som skickar skidorna som äger risken att de blir skadade under transporten.

 

OBSERVERA:

Alla klassiska skidor måste ha en korrekt vallazon uppmätt och markerad på skidorna.

Skidorna måste vara väl rengjorda. Förutom belaget, också på ovansida och kanter.

Icke rengjorda skidor debiteras enligt samma pris som vid köp av rengöring.

Skidorna måste också vara sicklade. Om vi måste sickla dom innan vidare bearbetning debiteras 100:-

Totalsumma:
    Till kassan